מתוך האתר chabadmeron.org
הפתגם היומי
מדה ממוצעת נקראת תפארת. כמו בגדי תפארת, על דרך משל, שהוא בגד צבוע בגוונים הרבה מעורבים בדרך שהוא תפארת ונוי. מה...
אדמו"ר הזקן