מתוך האתר chabadmeron.org
הפתגם היומי
בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על-די אחרים... ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על-ידי...
מסכת ברכות דף לה