מתוך האתר chabadmeron.org
הפתגם היומי
אם רואים פגם כלשהו אצל הזולת, אין לכעוס עליו אלא על עצמו. יש לעבוד עם עצמו, והדבר ישפיע על הזולת.
הרבי הריי"צ - ספר השיחות תש"י